CODE : M3C0HPS5

ระบบเว็บสำเร็จรูปสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง E-SCHOOL V.1.0

       ระบบเว็บสำเร็จรูปสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง E-SCHOOL V.1.0

ราคาปกติ ฿10000 บาท พิเศษ 8000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคา 2000 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 71


CODE : 2HMRBH0N

ระบบเงินเดือนออนไลน์ E-SLIP V.1.0

       ระบบแจ้งยอดเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ครูวิกฤต ครูรายเดือน ครูธุรการ ฯลฯ ออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา

ราคาปกติ ฿9000 บาท พิเศษ 7000 บาท ดูเพิ่มเติม
3000 บาท/ปี 146


CODE : PP5JRS5B

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ E-CERTIFICATE V.1.3.0

       ระบบจัดการอบรมออนไลน์ V.1.3.0 เป็นระบบขนาดใหญ่โดยพื้นฐานระบบสามารถจัดการเขตพื้นที่ จัดการศูนย์อบรม จัดการโรงเรียน ฯลฯ

ราคาปกติ ฿17500 บาท พิเศษ 15000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเราเพียง 3500/ปี ฟรีโดเมน .com 141


CODE : ZL75ESTY

ระบบรายงานผลการแข่งขันงานแข่งขันกีฬา E-SPORT V.1.3.5

       ระบบจัดการการแข่งขันกีฬาถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานการแข่งขันก็โดยจัดลู่การแข่งขันได้ แบบกลุ่ม แบบโรงเรียน ใช้จัดการแข่งขันได้ทั้งระบบโรงเรียน กลุ่ม เขต และประเทศ ฯลฯ

ราคาปกติ ฿25000 บาท พิเศษ 20000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเราเพียง 5500/ปี ฟรีโดเมน .com 150


CODE : 6MNZPNE6

ระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันวิชาการ E-ACADEMIC V.1.3.0

       ระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันวิชาการถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน แบบกลุ่ม แบบโรงเรียน แบบประเทศ ใช้จัดการแข่งขันได้ทั้งระบบกลุ่มและเขต

ราคาปกติ ฿20000 บาท พิเศษ 16000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเราเพียง 5500/ปี ฟรีโดเมน .com 139


CODE : ZWVQ1T70

ระบบจัดการการแข่งขันกีฬา E-SPORT V.1.3.0

       ระบบจัดการการแข่งขันกีฬาถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานการแข่งขันก็โดยจัดลู่การแข่งขันได้ แบบกลุ่ม แบบโรงเรียน ใช้จัดการแข่งขันได้ทั้งระบบโรงเรียน กลุ่ม เขต และประเทศ ฯลฯ

ราคาปกติ ฿20000 บาท พิเศษ 16000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเราเพียง 5500/ปี ฟรีโดเมน .com 144


CODE : S9X9ZE42

สร้างภาพล้อเลียนจากไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ (GDH 559)

       สร้างภาพล้อเลียนจากไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ (GDH 559)

ฟรี ดูเพิ่มเติม
150


CODE : QEAYB2AD

รายงานแบบสำรวจข้อมูลประชากรที่อยู่ในวัยการศึกษาขึ้นพื้นฐาน V.1.0

       รายงานแบบสำรวจข้อมูลประชากรที่อยู่ในวัยการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ราคาปกติ ฿4000 บาท พิเศษ 2500 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคาอยู่ที่ 1500 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 102