CODE : M3C0HPS5

ระบบเว็บสำเร็จรูปสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง E-SCHOOL V.1.0

       ระบบเว็บสำเร็จรูปสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง E-SCHOOL V.1.0

ราคาปกติ ฿10000 บาท พิเศษ 8000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคา 2000 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 71


CODE : 2HMRBH0N

ระบบเงินเดือนออนไลน์ E-SLIP V.1.0

       ระบบแจ้งยอดเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ครูวิกฤต ครูรายเดือน ครูธุรการ ฯลฯ ออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา

ราคาปกติ ฿9000 บาท พิเศษ 7000 บาท ดูเพิ่มเติม
3000 บาท/ปี 146


CODE : PP5JRS5B

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ E-CERTIFICATE V.1.3.0

       ระบบจัดการอบรมออนไลน์ V.1.3.0 เป็นระบบขนาดใหญ่โดยพื้นฐานระบบสามารถจัดการเขตพื้นที่ จัดการศูนย์อบรม จัดการโรงเรียน ฯลฯ

ราคาปกติ ฿17500 บาท พิเศษ 15000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเราเพียง 3500/ปี ฟรีโดเมน .com 141


CODE : ZL75ESTY

ระบบรายงานผลการแข่งขันงานแข่งขันกีฬา E-SPORT V.1.3.5

       ระบบจัดการการแข่งขันกีฬาถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานการแข่งขันก็โดยจัดลู่การแข่งขันได้ แบบกลุ่ม แบบโรงเรียน ใช้จัดการแข่งขันได้ทั้งระบบโรงเรียน กลุ่ม เขต และประเทศ ฯลฯ

ราคาปกติ ฿25000 บาท พิเศษ 20000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเราเพียง 5500/ปี ฟรีโดเมน .com 150


CODE : 6MNZPNE6

ระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันวิชาการ E-ACADEMIC V.1.3.0

       ระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันวิชาการถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน แบบกลุ่ม แบบโรงเรียน แบบประเทศ ใช้จัดการแข่งขันได้ทั้งระบบกลุ่มและเขต

ราคาปกติ ฿20000 บาท พิเศษ 16000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเราเพียง 5500/ปี ฟรีโดเมน .com 139


CODE : ZWVQ1T70

ระบบจัดการการแข่งขันกีฬา E-SPORT V.1.3.0

       ระบบจัดการการแข่งขันกีฬาถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานการแข่งขันก็โดยจัดลู่การแข่งขันได้ แบบกลุ่ม แบบโรงเรียน ใช้จัดการแข่งขันได้ทั้งระบบโรงเรียน กลุ่ม เขต และประเทศ ฯลฯ

ราคาปกติ ฿20000 บาท พิเศษ 16000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเราเพียง 5500/ปี ฟรีโดเมน .com 144


CODE : S9X9ZE42

สร้างภาพล้อเลียนจากไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ (GDH 559)

       สร้างภาพล้อเลียนจากไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ (GDH 559)

ฟรี ดูเพิ่มเติม
150


CODE : QEAYB2AD

รายงานแบบสำรวจข้อมูลประชากรที่อยู่ในวัยการศึกษาขึ้นพื้นฐาน V.1.0

       รายงานแบบสำรวจข้อมูลประชากรที่อยู่ในวัยการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ราคาปกติ ฿4000 บาท พิเศษ 2500 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคาอยู่ที่ 1500 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 102


CODE : TS3Q53FR

ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป CMS-BBL v.1.3.5

       ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป CMS-BBL v.1.3.5 เป็นระบบที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมจากระบบ 1.3.0 โดยจะมีระบบสำรองข้อมูลจัดการคลังภาพ

ราคาปกติ ฿10000 บาท พิเศษ 5000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคา 3000 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 29


CODE : 1UX0H6PL

ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ V.1.0

       ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ V.1.0 เป็นระบบส่งหนัง รับหนังสือ ระบบคำสั่ง สามารถส่งถึงบุคคลได้

ราคาปกติ ฿15000 บาท พิเศษ 10000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคาอยู่ที่ 3000 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 110


CODE : F6D6M8TW

ระบบรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

       ระบบรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน เป็นระบบตรวจสอบแบบรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสรุปเป็นเดือน เป็นปี

ราคาปกติ ฿5000 บาท พิเศษ 3500 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคาอยู่ที่ 2500 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 94


CODE : SJBUD9SJ

ระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน v.1.2

       ระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน v.1.2 เป็นระบบจัดการแข่งขันวิชาการขนาดใหญ่ สามารถ จัดการระบบผู้ออกเป็น 6 ระบบ

ราคาปกติ ฿17000 บาท พิเศษ 14000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคา 4500 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 107


CODE : HR5ZHK1M

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ V.1.2

       ระบบจัดการอบรมออนไลน์ V.1.2 เป็นระบบขนาดใหญ่โดยพื้นฐานระบบสามารถจัดการเขตพื้นที่ จัดการศูนย์อบรม จัดการโรงเรียน ฯลฯ

ราคาปกติ ฿19000 บาท พิเศษ 13500 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคาอยู่ที่ 3000 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 120


CODE : 18S2KSX3

ระบบจัดการประกวดออนไลน์ V.1.1

       ระบบจัดการประกวดออนไลน์ V.1.1 ใช้สำหรับรายงานผลการประกวดและพิมพ์เกียรติของนักเรียน

ราคาปกติ ฿6000 บาท พิเศษ 3500 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคาอยู่ที่ 2000 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 111


CODE : 4J7SKRXF

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ V.1.1

       ระบบจัดการอบรมออนไลน์ V.1.1 เป็นระบบบริหารจัดการการลงทะเบียนสำหรับโรงเรียนเข้าอบรมโดยแบ่งการจัดแบบกิจกรรม กำหนดการเปิด ปิด การลงทะเบียน พิมพ์ใบประกาศ

ราคาปกติ ฿12500 บาท พิเศษ 7000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคา 3000 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 6


CODE : F657RNSL

ระบบเงินเดือนออนไลน์ v.1.1

       ระบบเงินเดือนออนไลน์ v.1.1 เป็นระบบสารสนเทศและตรวจสอบเงินเดือนของบุลคากรในสังนักงานเขต

ราคาปกติ ฿10000 บาท พิเศษ 6000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคา 3000 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 118


CODE : T9TPXLDH

ระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน v.1.1

       ระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน v.1.1

ราคาปกติ ฿18000 บาท พิเศษ 10000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคา 3500 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 125


CODE : ARKY1KT6

ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป CMS-BBL v.1.4

       ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป CMS-BBL v.1.4 เป้นระบบ CMS โรงเรียนขนาดใหญ่ รวมอยู่ไว้ในระบบเดียว

ราคาปกติ ฿15000 บาท พิเศษ 10000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคา 3900 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 112


CODE : 9KCMSESE

ระบบจัดการแข่งขันกีฬากลุ่ม v.1.1

       ระบบจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มในเวอร์ชั่นนี้จะเป็นระบบบริหาร จัดการคะแนน เหรียญรางวัล และใบประกาศ

ราคาปกติ ฿25000 บาท พิเศษ 14500 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคา 3500 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 102


CODE : C9G54810

ระบบจัดการแข่งขันกีฬาเขต v.1.2

       ระบบจัดการการแข่งขันกีฬาถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งนการแข่งขันก็โดยจัดลู่การแข่งขันได้ แบบกลุ่ม แบบโรงเรียน

ราคาปกติ ฿15000 บาท พิเศษ 7000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคา 3500 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 113


CODE : 8MEXJRXW

ระบบหนังสือราชการ e-office v.1.1

       โปรเจคเต็มสูบ PHP+MySQL ที่สร้างหนังสือราชการส่งระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน เขตกับโรงเรียน

ราคาปกติ ฿10500 บาท พิเศษ 7000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคา 3000 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 145


CODE : 5HAJP43R

ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป CMS-BBL v.1.3

        CMS เวอร์ชั่นใหม่ ของ Kanthalak.com ง่ายสุด โค้ดศึกษาง่าย ใช้งานสะดวก ปรับแต่งได้ตามใจ

ราคาปกติ ฿7000 บาท พิเศษ 5000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคา 3000 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 124


CODE : 0UCXG2W9

ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา v.1.0

       ระบบระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา v.1.0 ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ได้อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลครูเข้าระบบ แบบ Excel PHP+MySQ

ราคาปกติ ฿6000 บาท พิเศษ 3000 บาท ดูเพิ่มเติม
ใช้พื้นที่กับเรา ราคา 3000 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน 119

ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา v.1.0

CODE : 0UCXG2W9
ระบบระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา v.1.0 ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ได้อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลครูเข้าระบบ แบบ Excel PHP+MySQ

ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป CMS-BBL v.1.3

CODE : 5HAJP43R
CMS เวอร์ชั่นใหม่ ของ Kanthalak.com ง่ายสุด โค้ดศึกษาง่าย ใช้งานสะดวก ปรับแต่งได้ตามใจ

ระบบหนังสือราชการ e-office v.1.1

CODE : 8MEXJRXW
โปรเจคเต็มสูบ PHP+MySQL ที่สร้างหนังสือราชการส่งระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน เขตกับโรงเรียน

ระบบจัดการแข่งขันกีฬาเขต v.1.2

CODE : C9G54810
ระบบจัดการการแข่งขันกีฬาถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งนการแข่งขันก็โดยจัดลู่การแข่งขันได้ แบบกลุ่ม แบบโรงเรียน

ระบบจัดการแข่งขันกีฬากลุ่ม v.1.1

CODE : 9KCMSESE
ระบบจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มในเวอร์ชั่นนี้จะเป็นระบบบริหาร จัดการคะแนน เหรียญรางวัล และใบประกาศ

ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป CMS-BBL v.1.4

CODE : ARKY1KT6
ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป CMS-BBL v.1.4 เป้นระบบ CMS โรงเรียนขนาดใหญ่ รวมอยู่ไว้ในระบบเดียว

ระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน v.1.1

CODE : T9TPXLDH
ระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน v.1.1

ระบบเงินเดือนออนไลน์ v.1.1

CODE : F657RNSL
ระบบเงินเดือนออนไลน์ v.1.1 เป็นระบบสารสนเทศและตรวจสอบเงินเดือนของบุลคากรในสังนักงานเขต

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ V.1.1

CODE : 4J7SKRXF
ระบบจัดการอบรมออนไลน์ V.1.1 เป็นระบบบริหารจัดการการลงทะเบียนสำหรับโรงเรียนเข้าอบรมโดยแบ่งการจัดแบบกิจกรรม กำหนดการเปิด ปิด การลงทะเบียน พิมพ์ใบประกาศ

ระบบจัดการประกวดออนไลน์ V.1.1

CODE : 18S2KSX3
ระบบจัดการประกวดออนไลน์ V.1.1 ใช้สำหรับรายงานผลการประกวดและพิมพ์เกียรติของนักเรียน

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ V.1.2

CODE : HR5ZHK1M
ระบบจัดการอบรมออนไลน์ V.1.2 เป็นระบบขนาดใหญ่โดยพื้นฐานระบบสามารถจัดการเขตพื้นที่ จัดการศูนย์อบรม จัดการโรงเรียน ฯลฯ

ระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน v.1.2

CODE : SJBUD9SJ
ระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน v.1.2 เป็นระบบจัดการแข่งขันวิชาการขนาดใหญ่ สามารถ จัดการระบบผู้ออกเป็น 6 ระบบ

ระบบรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

CODE : F6D6M8TW
ระบบรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน เป็นระบบตรวจสอบแบบรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสรุปเป็นเดือน เป็นปี

ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ V.1.0

CODE : 1UX0H6PL
ระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ V.1.0 เป็นระบบส่งหนัง รับหนังสือ ระบบคำสั่ง สามารถส่งถึงบุคคลได้

ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป CMS-BBL v.1.3.5

CODE : TS3Q53FR
ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป CMS-BBL v.1.3.5 เป็นระบบที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมจากระบบ 1.3.0 โดยจะมีระบบสำรองข้อมูลจัดการคลังภาพ

รายงานแบบสำรวจข้อมูลประชากรที่อยู่ในวัยการศึกษาขึ้นพื้นฐาน V.1.0

CODE : QEAYB2AD
รายงานแบบสำรวจข้อมูลประชากรที่อยู่ในวัยการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

สร้างภาพล้อเลียนจากไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ (GDH 559)

CODE : S9X9ZE42
สร้างภาพล้อเลียนจากไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ (GDH 559)

ระบบจัดการการแข่งขันกีฬา E-SPORT V.1.3.0

CODE : ZWVQ1T70
ระบบจัดการการแข่งขันกีฬาถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานการแข่งขันก็โดยจัดลู่การแข่งขันได้ แบบกลุ่ม แบบโรงเรียน ใช้จัดการแข่งขันได้ทั้งระบบโรงเรียน กลุ่ม เขต และประเทศ ฯลฯ

ระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันวิชาการ E-ACADEMIC V.1.3.0

CODE : 6MNZPNE6
ระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันวิชาการถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน แบบกลุ่ม แบบโรงเรียน แบบประเทศ ใช้จัดการแข่งขันได้ทั้งระบบกลุ่มและเขต

ระบบรายงานผลการแข่งขันงานแข่งขันกีฬา E-SPORT V.1.3.5

CODE : ZL75ESTY
ระบบจัดการการแข่งขันกีฬาถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานการแข่งขันก็โดยจัดลู่การแข่งขันได้ แบบกลุ่ม แบบโรงเรียน ใช้จัดการแข่งขันได้ทั้งระบบโรงเรียน กลุ่ม เขต และประเทศ ฯลฯ

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ E-CERTIFICATE V.1.3.0

CODE : PP5JRS5B
ระบบจัดการอบรมออนไลน์ V.1.3.0 เป็นระบบขนาดใหญ่โดยพื้นฐานระบบสามารถจัดการเขตพื้นที่ จัดการศูนย์อบรม จัดการโรงเรียน ฯลฯ

ระบบเงินเดือนออนไลน์ E-SLIP V.1.0

CODE : 2HMRBH0N
ระบบแจ้งยอดเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ครูวิกฤต ครูรายเดือน ครูธุรการ ฯลฯ ออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา

ระบบเว็บสำเร็จรูปสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง E-SCHOOL V.1.0

CODE : M3C0HPS5
ระบบเว็บสำเร็จรูปสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง E-SCHOOL V.1.0