สถานที่ติดต่อ Kanthalak.com :
  • อีเมล์ติดต่อ kanthalakpkc@gmail.com, phuttawat@gmail.com
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 045-924664, 0804692136, 0881368603