รายละเอียดสินค้าและบริการ
หมวดหมู่ :
ระบบบริหารงาน
ประเภท :
Project PHP
ชื่อบริการ/โปรเจค :
ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา v.1.0
เนื้อหาเชิญชวน :
ระบบระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา v.1.0 ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ได้อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลครูเข้าระบบ แบบ Excel PHP+MySQ
ราคาปกติ ฿6000 บาท พิเศษ 3000 บาท
ใช้พื้นที่กับเรา ราคา 3000 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน
เนื้อหาละเอียด/สคริปต์ :
-กำหนดประเภทผู้ใช้งาน -นำเข้าไฟล์ Excel -เพิ่มผู้ประกอบวิชาชีพรายคน -การค้าหาเพื่อแก้ไขข้อมูล -ตั้งค่าคุณวุฒิการศึกษา -ตั้งค่าประเภทใบวิชาชีพ -ตั้งค่าสังกัด โรงเรียน
ตัวอย่างระบบ :
ติดต่อขอดูระบบผ่านอีเมล์
ไฟล์ดาวน์โหลด :
ไม่พบไฟล์แนบ
87
สั่งซื้อบริการระบบนี้ :