รายละเอียดสินค้าและบริการ
หมวดหมู่ :
ระบบบริหารงาน
ประเภท :
Project PHP
ชื่อบริการ/โปรเจค :
ระบบเงินเดือนออนไลน์ E-SLIP V.1.0
เนื้อหาเชิญชวน :
ระบบแจ้งยอดเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ครูวิกฤต ครูรายเดือน ครูธุรการ ฯลฯ ออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา
ราคาปกติ ฿9000 บาท พิเศษ 7000 บาท
3000 บาท/ปี
เนื้อหาละเอียด/สคริปต์ :
-นำเข้าข้อมูลเงินเดือน -จัดการผู้ใช้งาน -จัดการข้อมูลเงินเดือน -สั่งพิมพ์ slip เงินเดือนออนไลน์ในรูปแบบ pdf - ฯลฯ
ตัวอย่างระบบ :
http://eslip.kanthalak.com
ไฟล์ดาวน์โหลด :
ไม่พบไฟล์แนบ
104
สั่งซื้อบริการระบบนี้ :