รายละเอียดสินค้าและบริการ
หมวดหมู่ :
ระบบบริหารงาน
ประเภท :
Project PHP
ชื่อบริการ/โปรเจค :
ระบบเงินเดือนออนไลน์ v.1.1
เนื้อหาเชิญชวน :
ระบบเงินเดือนออนไลน์ v.1.1 เป็นระบบสารสนเทศและตรวจสอบเงินเดือนของบุลคากรในสังนักงานเขต
ราคาปกติ ฿10000 บาท พิเศษ 6000 บาท
ใช้พื้นที่กับเรา ราคา 3000 บาท / ปี แถมฟรี 1 โดเมน
เนื้อหาละเอียด/สคริปต์ :
-
ตัวอย่างระบบ :
ติดต่อขอดูระบบผ่านอีเมล์
ไฟล์ดาวน์โหลด :
ไม่พบไฟล์แนบ
116
สั่งซื้อบริการระบบนี้ :