เงื่อนไขการให้บริการ :
  • ทางเราไม่มีนโยบายแก้ไข Code ให้ครับ โปรดตัดสินใจพิจารณาก่อนสั่งซื้อหากไม่มั่นใจขอทดสอบระบบก่อนได้ครับ
  • หากต้องการระบบอื่นที่นอกเหนือจากนี้สามารถสั่งทำได้ครับ ราคาขึ้นอยู่กับระบบงาน
  • สินค้าในเว็บนี้เป็นระบบที่เขียนเฉพาะงานในการพัฒนาตามการสั่งทำ โปรดตันสินใจก่อนทำการสั่งซื้อ
  • หากมีข้อสงสัย : : สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาครับ kanthalakpkc@gmail.com โทร.088-1368603, 080-4692136
อัตราในการรับทำโปรเจคเว็บ PHP :
  • นักศึกษา ปวช. เริ่มต้นที่ 5,000-8,000 นักศึกษา ปวส. เริ่มต้นที่ 8,000-20,000 สำหรับ ป.ตรี เริ่มต้นที่ 10,000-25,000 สำหรับ ป.โท เริ่มที่ 15,000 - 40,000 อธิบายพร้อมสอนฟรี 6 ชั่วโมง สำหรับ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี เท่านั้น
  • ระยะเวลาในการทำงานต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน หากน้อยกว่านี้คิดค่าแรงค่าเสียโอกาสเพิ่มคับ ประมาณ 10% - 50% ของราคาปกติ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
  • หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดทำเอกสาร สำหรับค่าจัดทำเอกสาร เริ่มต้นที่ 2,000-5,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและระยะเวลา
  • สำหรับน้องๆที่ต้องการติวหรือให้สอนให้ คิดเป็น ชั่วโมง ละ 300-500 บาท หรือวันละ 1200 บาทประมาณ 5-6 ชั่วโมง เฉพาะใน ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สะดวกที่ มหาลัย ครับ หากเป็นจังหวัดอื่น บวกค่าน้ำมันเพิ่ม 1,000-2,000 บาท
  • เมื่อส่งงานแล้วเรารับแก้ไขงานให้ฟรี 1 ครั้ง / ระบบ / 2 หน้า หากเกินกว่า 2 หน้าคิดราคาหน้า 500 บาท